Billedskolerne byder ind med kunst i børnehøjde

dato

Kultur- og Fritidsudvalget har tildelt 126.000 kr. til fire billedskoler i kommunen for at igangsætte projektet 'Kunst i børnehøjde'.

Projektet er rettet mod børn i daginstitutioner og har til formål at fremme børns interesse for kunst og kreative processer. Billedskolernes lærere vil samarbejde med pædagogerne i daginstitutionerne for at styrke deres erfaringer med kunstneriske processer.

En underviser fra billedskolerne vil besøge hver daginstitution otte gange, hvor de vil arbejde tæt sammen med pædagogerne og børnene i forskellige aktiviteter. Dette vil give børnene fælles oplevelser og gøre dem til en del af et kreativt fællesskab.

Projektet vil blive evalueret halvvejs og ved afslutningen for at vurdere, om det skal fortsætte i andre daginstitutioner i 2024. Kultur- og Fritidsudvalget har vurderet, at 'Kunst i børnehøjde' understøtter børns møde med kunst og kultur, hvilket er et af de to spor i handleplanen for Kulturstrategien 2023.

Billedskolerne har taget inspiration fra erfaringer fra Viborg, Herning og det nationale projekt LegeKunst i udarbejdelsen af projektet.


https://favrskov.dk/nyheder/billedskolerne-byder-ind-med-kunst-i-boernehoejde
Kilde: Favrskov Kommune