Nyheder fra Hammel

14 °
Overskyet

Se alle nyheder

Seneste annoncer fra Hammel og omegn

Job tilbydes:
Besøg en brillebutik som mystery shopper i Hammel
Kunne du tænke dig at få muligheden for at skabe fokus på kundeoplevelsen i en brillebutik, så virksomheden kan hjælpe deres medarbejdere med løbende at forbedre sig og give så god en service som muligt, så har du chancen nu :) Selve opgaven: Du skal som en start ringe til butikken og bestille tid til en synstest (som er gratis). Når du under dit besøg har været igennem synstesten, skal du sammen med personalet se på brillestel ude i butikken. Du skal evaluere på, hvor god en service du får i forbindelse med synstesten og ved den efterfølgende afprøvning af stel samt tilbudsgivning. Du skal sammen med personalet finde frem til en eller flere relevante brilleløsninger, og du skal have priserne med hjem på skrift, så du med dem i hånden til sidst i samtalen kan sige, at du vil gå hjem og overveje tilbuddet. Dine oplevelser skal du indtaste i et spørgeskema efter besøget. Du skal forvente at afsætte mellem 60 til 90 minutter for at kunne udføre opgaven. Honorar for opgaven: DKK 200. Du vil som udgangspunkt kun få tildelt denne ene opgave i Hammel, men vi har i andre byer også flere besøg i brillebutikker, som du kan få lov at udføre, hvis du har mod på det. Hvis du er interesseret i andre af vores opgaver, kan du læse mere derom via vores hjemmeside nedenfor: www.customerjourneydenmark.com Sådan ansøger du: Har du mod på opgaven, kan du sende en ansøgning til: shopper@customerjourneydenmark.com
Customer Journey Denmark ApS
Indrykket 14. oktober på JobNet
Job tilbydes:
Neurorehabiliterende sygeplejerske søges
Vi søger på Neurologisk Sengeafsnit 10, Hammel Neurocenter to sygeplejersker til faste stillinger i toholdsskift. Den ene med start 1.12.2021 eller snarest muligt derefter. Den anden med start 1.2.2022. Stillingerne kan være på fuld tid. Vi inviterer dig gerne på en studiedag herude eller et kortere besøg, hvis du har lyst til at møde os. Se kontaktoplysninger nederst.Spl. Anna er ansat på afsnittet 1.6.2021. Læs her, hvorfor hun synes, at du skal komme og blive hendes kollega.Du skal blive vores min kollega på S10, hvis du ønsker indblik og erfaringer inden for et speciale som er yderst interessant. Du møder ind til en personalegruppe, som hilser med et smil hver morgen og tager sig godt af hinanden. Jeg har været ansat her på afdelingen i nu snart 5 mdr. Jeg er helt grøn indenfor netop dette speciale, men hver dag møder jeg kollegaer som er villige til at hjælpe, og der er plads til at udvikle sig. Det er trygt at komme på arbejde.  Patientforløbende er varierende, så der er variation i ens hverdag og altid et godt samarbejde både tværprofessionelt og monofagligt. Jeg synes, det er er meget lærerigt og meningsfuldt, at arbejde så tæt op af forskellige faggrupper, hvor alle har til formål at yde den bedste omsorg og rehabilitering for den enkelte patient. Du vil blive ansat på en afdeling, hvor der er tid til at tage sig af den enkelte patient, så den rette omsorg og sygepleje ydes. En afdeling, hvor der er dygtige terapeuter som gerne deler ud af deres viden og hvor samarbejde er essentielt for et godt patientforløb og ikke mindst en god arbejdsdag for den enkelte medarbejder. Mvh. spl Anna Spl. Christina har søgt nye græsgange. Læs her, hvorfor netop du skal søge hendes stilling:På S10 er der plads til alle. Vi har en fantastisk personalegruppe, som altid er der for hinanden. Vi er gode til at støtte og hjælpe hinanden. Der er et højt fagligt niveau med plads til sparring, fordybelse og udvikling. Der er både plads til faglige og personlige snakke, og altid plads til humor og smil.Da jeg startede på afdelingen, kom jeg som helt nyuddannet og grøn sygeplejerske, uden nogen erfaring med specialet. Jeg oplevede at føle mig tryg og alle kollegaer (uanset faggruppe) tog rigtig godt imod mig. Det er fantastisk at mærke hvordan alle brænder for specialet, og for at give vores patienter det bedst mulige forløb. Det engagement smitter af, og giver en selv lyst til at dygtiggøre sig og udforske specialet. Vi har et fantastisk tværfagligt og monofagligt samarbejde, hvilket betyder at man aldrig står alene. Det skaber et arbejdsmiljø hvor der er plads til faglige refleksioner og spørgsmål, så vi sammen kan blive klogere på specialet og patientgruppen. Mvh. spl Christina Om vores patientgruppe og sygepleje i afsnittet:Vores patienter har sensomotoriske følger efter en erhvervet hjerneskade og sygeplejefaglige fokusområder indebærer bl.a. udredning og behandling af inkontinens, smerter, kommunikation, ernæring, søvn og pårørendearbejde.Vi modtager patienter på både det regionale og det højtspecialiserede niveau. I praksis betyder det, at vores patienter kan svinge fra at være oppegående og næsten selvhjulpne til at blive liftet og have behov for støtte igennem alle daglige aktiviteter.Derudover har vores patienter også ofte kognitive problematikker, som kræver at vi bruger vores fantasi og kreativitet i samarbejde med de øvrige faggrupper.Hos os er vi som sygeplejersker en vigtig aktør i planlægning af patientens rehabiliteringsforløb sammen med vores tværfaglige kollegaer. Det betyder, at vi tværfagligt udarbejder rehabiliteringsplaner, neuropædagogiske strategier, scoringer m.m.Vores patienter er i gennemsnit indlagt i ca. 30 dage, hvilket giver mulighed for at danne en tæt relation til patient og dennes pårørende.Vi kan tilbyde dig:Du får formaliseret introduktion i vores uddannelsesafdeling, hvor du bl.a. lærer om neuropædagogik, dysfagi, lejring og forflytning m.m.Introduktion og oplæring i afsnittet gennem vores mentorordning.Opfølgende samtaler med vores leder i afsnittet.Fast skemalagt tid to gange om ugen, hvor vi i sygeplejegruppen drøfter sygeplejefaglige problemstillinger.Monofaglig undervisning sammen med resten af sygeplejegruppen på Hammel Neurocenter et par gange om året.At være del af en tværfaglig personalegruppe, hvor du også bliver klogere på neurorehabiliterende tilgange, som f.eks. tilgange ved perceptionsforstyrrelser, spiseproblematikker og bevægeforstyrrelser.At være del af et godt socialt fællesskab samt velfungerende personaleforening, som tilbyder mange gode arrangementer.Indflydelse på egen arbejdsplan.Forventninger til dig:Du er uddannet sygeplejerske.Du har erfaring med neurorehabilitering eller har lyst til at få det.Du er opmærksom på at inddrager patient og pårørende i din sygepleje.Du har lyst til at indgå i det tværsektorielle samarbejde med henblik på at koordinere et sammenhængende patientforløb.Du bidrager til det gode arbejdsmiljø – både på de rolige og de travle dage.Du kan udfylde rollen som ansvarshavende, som vi af og til også varetager for vores naboafsnit.Afsnittet rummer både medarbejdere med over 20 års erfaring inden for det neurorehabiliterende speciale og med få års erfaring som sygeplejerske – alle med kompetencer som kommer i spil hos os. Der er plads til både grin og humor samt omsorg på de dage, en kollega er kommet afsted hjemmefra med håret i postkassen. Vi har et godt ledelsesteam med respekt for specialet samt plads til og forventning om udvikling.Om Hospitalsenhed MidtHospitalsenhed Midt omfatter Regionshospitalet Viborg, Regionshospitalet Silkeborg, Regionshospitalet Hammel Neurocenter og Regionshospitalet Skive og har ca. 4.400 ansatte samt et budget på ca. 2,5 mia. kr. årligt.De fire regionshospitaler danner tilsammen en hospitalsenhed, der har en stærk faglig profil og er i kraft af specialernes kompleksitet og bredde en af de bredest specialiserede hospitalsenheder i Jylland.Se nærmere om Hospitalsenhed Midt på www.hospitalsenhedmidt.dkOm løn- og ansættelsesvilkårLøn- og ansættelsesvilkår er i henhold til gældende overenskomst på området.Med henvisning til Lov om indhentelse af børneattest i forbindelse med ansættelse af personale m.v., vil der blive indhentet børneattest i forbindelse med eventuel ansættelse.Ansættelsen sker ved Region Midtjylland med tjeneste indtil videre ved Hospitalsenhed Midt, Neurologisk Sengeafsnit 10, Hammel Neurocenter.Yderligere oplysningerYderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse tilAfdelingssygeplejerske Marie Friis Gerdsen, 78419230Specialeansvarlig sygeplejerske Sabrina Louise Føns, 78419901Overfysioterapeut Karin Ibsen, 78419369Din ansøgningDin ansøgning indeholdende autorisationsID (gælder kun sundhedspersonale), oplysninger om uddannelse og hidtidig erfaring skal være os i hænde elektronisk senest d. 25.19.2021 og der afholdes samtaler d. 27.10.2021Vi håber at vi har vakt din interesse! Har du brug for at vide mere, så kontakt os endelig.Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.
Region Midtjylland
Indrykket 15. oktober på JobNet
Job tilbydes:
Reparatør/tekniker søges til McBride Denmark A/S i Hammel
Fabrikken har en høj automationsgrad med 7 højautomatiserede linjer, og McBride Denmark A/S er førende producent af opvasketabs inden for Private Label og Contract Manufacturing. I afdelingen hjælper vi hinanden og udnytter de mange kompetencer, vi har på tværs af skift og faglighed. Som reparatør/tekniker i serviceafdelingen vil du blive en del af et team på 17 medarbejdere fordelt på 5 skift. Sikkerhed har højeste prioritet i afdelingen, og vi har alle et ansvar for at opretholde og forbedre arbejdspladsens sikkerhedsniveau. Arbejdet vil spænde bredt i områderne afhjælpende vedligehold, forebyggende vedligehold og støtte til projekter. Du skal være med til at sikre så lidt nedetid som muligt på de syv produktionslinjer. En stor del af det daglige arbejde vil bestå i at udbedre problemstillinger, som bliver opdaget af operatørerne. Desuden vil der være en stor opgave i at tilpasse linjerne til de forskellige produktionsindstillinger. Det vil samtidig være en stilling, hvor du som reparatør/tekniker skal kunne agere mere projektorienteret, når det gælder specifikke opgaver/løsninger. Udover at tilsikre produktionslinjernes kontinuerlige drift, vil nogle af arbejdsområderne være: Daglig service og vedligehold af de højteknologiske produktionslinjer Tilkaldelse og igangsættelse af eksterne leverandører (dette kunne være eksterne servicefolk) Lejlighedsvis service af områder uden for produktionen Deltagelse i LEAN-initiativer og tavlemøder På sigt at bidrage til optimering af produktionen Være hands-on og klar på at ”gribe bolde”, når det gælder praktiske gøremål og projekter i produktionen Kvalifikationer Der er mange indgangsvinkler til stillingen, men vigtigst af alt er, at du har interesse og flair for det mekaniske og evt. el-tekniske. Din baggrund kan fx være smed/industritekniker eller blot erfaring inden for en lignende stilling, hvor du har været en del af et produktionsmiljø, og derfor kender vigtigheden af at kunne prioritere opgaverne. Personlige kompetencer Det er vigtigt, at du har kunden i fokus, yder et højt serviceniveau og altid er klar på at hjælpe til på fabrikken, hvor det er nødvendigt. Du er god til at udføre såvel som at instruere andre i opgaver, og du er god til at håndtere eksterne samarbejdspartnere. Du er en teamplayer, og du har en åben og imødekommende tilgang til dine kolleger. Du er desuden forandringsvillig og fleksibel. Vi tilbyder Ansættelse i en omstillingsparat virksomhed med meget fokus på høj sikkerhed og kvalitet. Du vil blive en del af en virksomhed med et godt arbejdsmiljø, hvor der fokuseres på medindflydelse og selvstændighed i hverdagen. Dertil vil du indgå i et godt kollegialt fællesskab med en velfungerende personaleforening. Dertil tilbydes du løn efter gældende overenskomst og anciennitetstillæg efter 12 mdr. ansættelse, sundhedsforsikring og gratis kaffe, saft m.m. Arbejdstid: Daghold: Man-tor: 06.00-14.00, fredag: 06.00-13.25. Aftenhold: Man-torsdag 13.55-22.55. Weekendhold: : lørdag kl. 06.00-18.00 og søndag kl. 10.40-22.40 Vi ser frem til at høre fra dig JKS CAREER varetager rekrutteringsprocessen, og er du interesseret i at søge denne spændende stilling, bedes du sende en ansøgning, CV samt relevante bilag via Søg stillingen nedenfor. Ansøg hurtigst muligt, da vi holder samtaler løbende. Husk at skrive om du søger dag, weekend- eller aftenhold. Grundet persondataforordningen modtager vi ikke CV og ansøgning på mail. Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte chefkonsulent Anne-Marie Hviid Ekstrøm på tlf. +45 30 .85 12 94. Om McBride Denmark A/S McBride Denmark A/S fremstiller årligt 700 millioner kvalitetstabs til både mainstream- og premium-segmentet. Vores viden og produktions-setup er udviklet gennem mange års erfaring. Vi kan levere tabs i et, to eller tre skarpt opdelte farvelag. Med andre ord kan vi levere de flotteste tabs på markedet. Har en kunde særlige ønsker til farve, duft, vægt eller forpakning, kan vores specialister hjælpe med højt kvalificeret rådgivning.
JKS a/s, Randers
Indrykket 19. oktober på JobNet
Indryk gratis dine annoncer på Bilhandel.dk, Retro-app.dk, Ridr.dk og Handyhand.dk

Alt om Hammel

Velkommen til Hammel, en mindre by i Favrskov Kommune i Østjylland. I byen, som er beliggende 26 km nordvest for Aarhus og 44 km syd for Viborg, er der rig mulighed for at nyde naturen og de smukke omgivelser, samtidig med at være tæt på bylivet. 

Hammel er en by, som er velegnet til alle, og især til børnefamilier. Her finder du nemlig to folkeskoler med tilknyttede SFO’er, en friskole og Frijsenborg Efterskole. Længes du efter sportslige aktiviteter, er Hammel Idrætscenter, bestående af hele fire haller og to svømmebassiner, placeret i byen. På den måde kan alle familiemedlemmer holde sig aktive, uden at forlade byens ydre grænser. I idrætscentret er der også rig mulighed for at få nye kontakter, og at knytte venskaber, som er en særlig ting for mindre byer. 

I fritiden kan byen Hammel byde på biografen Fotorama på Voldbyvej 1, som formår at formidle en hyggelig, gammeldags atmosfære, samtidig med at spille nutidige film. 

Hammels historie 

I 1800-tallet var Hammel blot en lille sogn, som i høj grad var afhængig af grevskabet Frijsenborg, hvilket forårsagede byens tidligere navn Frijsenborgs by. Med tiden fik byen dog oprettet et apotek og et pengeinstitut, og også det daværende tinghus bidrog til, at Hammel voksede sig større. Åbningen af disse steder blev efterfulgt af skoler, hotel, telefoncentral og senere et amtssygehus. Med disse nye, uundværlige funktioner i kombination med den centrale beliggenhed mellem de større byer, blev byen mere attraktiv for familier. Bynavnet Hammel har allerede siden 1479 været kendt som det tidligere Hamel, hvilket betyder ‘bakke’. 

Med byens beliggenhed og dens 1200 indbyggere var det indlysende, har Hammelbanen skulle etableres som et bindeled mellem Hammel og Aarhus i 1902. Kun seks år efter banens forlængelse til Thorsø i 1920 blev forlængelsen nedlagt igen. Hele Hammelbanens strækning blev senere nedlagt i 1956. Siden er byen vokset yderligere, og har nu 6.974 indbyggere (stand: 2020). 

Hammel Neurocenter 

Efter etableringen af Hammel sygehus i 1894 med plads til kun 19 patienter, blev det hurtigt klart, at sygehuset havde et stort behov for mere plads. Dette resulterede i en udvidelse af hospitalet, og i 1970 blev Hammel sygehus lavet om til et genoptræningshospital ved navn Fysiurgisk Hospital som et resultat af kommunalreformen i samme år. Navneændringen til Hammel Neurocenter blev til i forbindelse med et øget fokus på neurorehabiliteringen i 1998. To år senere blev neurocentret udnævnt til at varetage neurorehabilitering for børn, unge, voksne, og ældre i hele Vestdanmark. Sidenhen har stedet været i konstant udvikling, og hører nu, som Regionshospitalet Hammel Neurocenter, under Region Midtjylland. 

Aktiviteter i og omkring Hammel 

Et aktivt fritidsliv bliver vægtet højt i Favrskov kommune. Og også Hammel har meget at byde på, når det gælder et velbalanceret aktivitetsliv. I Søndervangskolens Hal og Hammel Idrætscenter kan du dyrke motion indendørs, hvor sidstnævnte blandt andet tilbyder en svømmehal med et bassin på 25 meter til hele familien. Her kan forskellige vippe på henholdsvis 1 og 3 meter benyttes, og sauna, boblebad og rutsjebane giver ekstra sjove stunder sammen eller hver for sig. Især varmtvandsbassinet på 34 graders varme egner sig især til mindre børn, eller til de voksne, som vil have ekstra varme i kroppen. Idrætscenteret råder også over et motionscenter og en sportscafé, hvilket gør, at stedet er tiltalende for enhver og skaber et samvær på tværs af de besøgende. 

Hvis du holder mere af udendørs aktiviteter, kan du eksempelvis benytte af vandreruterne rundt om Hammel. Hjertestien, en rute på 3 km fra Hammel by til Frijsenborg Slot, byder på et rigt fugleliv. Stien går gennem skoven, og kan tages af enhver - løbere, cyklister, og gangbesværede finder her en smuk rute i Favrskov Kommunes natur. Leder du efter en større rute, kan du følge anlagte stier i Lystskoven, og udforske naturen på egen hånd. 

Du kan også vælge at vandre en 5 km rute rundt om Søbygård Sø, som er en lavvandet sø i området, eller udforske Voldby Mose og Urmosen, som ligger umiddelbart udenfor byen over for Hammel Golf Klub. Her anbefales der, at du orienterer dig grundigt på kortet, før du går, så du kan være sikker på at finde moserne. 

Lokale nyheder 

På vores-hammel.dk finder du lokale nyheder i og omkring Hammel. På den måde kan du hele tiden holde dig opdateret om nyheder og aktiviteter i byen, og læse om jobmuligheder og det lokale boligmarked. Følg derfor med på vores-hammel.dk, hvis du ønsker at være helt ajour, og hvis du vil vide, hvilke spændende aktiviteter der sker i byen. På den måde kan du finde datoer på alt fra foredrag, byens børnekor, kurser, idrætshold, og festiviteter. Gå ikke længere glip af noget, og engager dig samtidig i bylivet.