Har du lyst til et job der giver mening?

Profilbillede
dato

BEMÆRK: Ansøgningsfristen er overskredet

Så er det dig vi søger som ergoterapeut på Børn og Unge sengeafsnit 6, Regionshospitalet Hammel Neurocenter. 
Vi søger en ergoterapeut til en fast stilling pr. 1. februar 2024. Vi garanterer højt fagligt niveau og skønne kolleger.

Vi søger en fagligt nysgerrig og engageret ergoterapeut, der brænder for neurorehabilitering i en kreativ hverdag med børn og unge. Som ergoterapeut på afsnittet skal du skabe mulighed for udvikling gennem alderssvarende aktiviteter og leg, så det udfordrer barnet/den unge i forhold til nærmeste udviklingszone. Du skal have et skarpt blik på udredning og aktivitetsanalyse, samt løbende vurdering af patientens funktions- og aktivitetsniveau og derudfra udarbejde behandlingstiltag og rehabiliteringsmål, i samarbejde med patient og/eller pårørende og det øvrige team.

Som ny kollega på Børn og Unge S6 tilbyder vi dig:

  • et introduktionsforløb, med grundig introduktion til specialet, både mono- og tværfagligt. Du tildeles en monofaglig mentor, som sammen med dig og vores specialeansvarlige ergoterapeut tager ansvar for, at du bliver introduceret fyldestgørende til det spændende speciale
  • hyppig refleksion og supervision af patientforløb  
  • en spændende og alsidig hverdag, med fokus på et trygt og anerkendende arbejdsmiljø både fagligt og socialt
  • et godt læringsmiljø med fokus på faglig udvikling i praksis i samspil med kompetente kolleger.

Vi lægger vægt på at du:

  • har erfaring med ergoterapi og pædagogisk tilgang på børneområdet 
  • har lyst til at indgå i et tværfagligt samarbejde, hvor vi arbejder ud fra fælles mål for patientforløbet, som udarbejdes i samarbejde med patient og/eller pårørende
  • har et fagligt skarpt blik på at prioritere og balancere monofaglige opgaver ind i et stærkt tværfaglig teamsamarbejde 
  • tager ansvar i at skabe overblik og drive patientforløb
  • har stor interesse og lyst til samarbejdet med forældre og familier i krise
  • har gode relationelle kompetencer. 

På Børn og Unge S6 er fagligheden i højsæde med stor vægt på faglig udvikling. Udviklingen kan spænde bredt lige fra personlig faglig udvikling, samt implementering af nye tilgange og redskaber i praksis og til medvirken i større udviklingsprojekter. 

På afsnittet varetager vi rehabilitering af børn og unge, som har erhvervet sig en svær hjerneskade, der kræver højspecialiseret neurorehabilitering. Vi modtager patienter med komplekse problemstillinger direkte fra akut sygehuset og i nogle tilfælde fra eget hjem, hvorefter den rehabiliterende indsats påbegyndes. 

Patientgruppen er børn og unge i alderen 0-23 år. Forældrene er ofte medindlagte, og indgår som en vigtig del i samarbejdet omkring barnet/den unge. Vi har derfor fokus på familiecentreret rehabilitering, da hele familien påvirkes, når et barn/ung er indlagt med kritisk sygdom. 

Patientgruppen rummer oftest komplekse fysiske og/eller kognitive problemstillinger, som kræver højt specialiseret viden i forhold til både behandling og tilgang til patienten. Hvis der ikke er børn eller unge på venteliste, har vi også voksne patienter indlagt på afsnittet.  

Vi er en stor engageret personalegruppe på ca. 45 medarbejdere, der består af sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter, fysioterapeuter, ergoterapeuter, pædagoger, læger og serviceassistenter. Vi har dagligt et tæt samarbejde med logopæd, neuropsykolog og socialrådgiver, som alle er tilknyttet afsnittet. Organisatorisk arbejder vi tværfagligt i teams omkring den enkelte patient, i tæt samarbejde med forældrene eller øvrige pårørende. 

Om løn - og ansættelsesvilkår
Løn - og ansættelsesvilkår er i henhold til gældende overenskomst på området. Med henvisning til Lov om indhentelse af børneattest i forbindelse med ansættelse af personale m.v., vil der blive indhentet børneattest i forbindelse med eventuel ansættelse. Ansættelsen sker ved Region Midtjylland med tjeneste indtil videre ved Hospitalsenhed Midt, Regionshospitalet Hammel Neurocenter. 

Vagtfordelingen er dag- og aftenvagter samt weekendvagter, ca. 3 weekender fordelt over 12 uger. Vi planlægger ud fra ønskeplan så der er mulighed for indflydelse på egen arbejdsplan.

Yderligere oplysninger

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til: Ledende terapeut Nina Overgaard Jensen på 78419239. 

Din ansøgning
Din motiverede ansøgning indeholdende oplysninger om uddannelse og hidtidig erfaring skal være os i hænde elektronisk senest søndag d. 17. december 2023

Ansættelsessamtaler forventes at finde sted onsdag d. 20. december 2023

Stillingen er som udgangspunkt en fuldtidsstilling.

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret.

INFORMATIONER OM STILLINGEN:

- Arbejdspladsen ligger i:

Favrskov Kommune

-Virksomheden tilbyder:

-Arbejdsgiver:

Region Midtjylland, Voldbyvej 15, 8450 Hammel

-Ansøgning:

Ansøgningsfrist: 17-12-2023; - ansøgningsfristen er overskredet

Se mere her: https://job.jobnet.dk/CV/FindWork/Details/5949144

Denne artikel er skrevet af Emilie Bjergegaard og data er automatisk hentet fra eksterne kilder, herunder JobNet.
Kilde: JobNet