Sengeafsnit 1 på Hammel Neurocenter søger social- og sundhedsassistent pr. 1.11.23

Profilbillede
dato

BEMÆRK: Ansøgningsfristen er overskredet

I kort afstand fra Århus, Silkeborg, Skanderborg, Viborg og Randers ligger Regionshospitalet Hammel Neurocenter, som er Vestdansk Center for højt specialiseret neurorehabilitering af personer med erhvervet hjerneskade. 

Vi søger

en social- og sundhedsassistent til en fast stilling pr. 1. november 2023.  Stillingen er som udgangspunkt på 37 timer. Der er tale om en stilling i fast aftenvagt eller med overvejende aftenvagter.

Vi er en personalegruppe …

med faglige ambitioner. Vi får energi i arbejdet med at hjælpe den hårdt ramte patient videre i sin udvikling og tilværelse. Det tværfagligt samarbejde er alfa og omega i neurorehabilitering, og vi har stor erfaring i at få det til at lykkes. Vi har et godt arbejdsmiljø og har hele tiden fokus på, hvordan vi i fællesskab kan fremme trivsel og kollegialt samspil sideløbende med høj kvalitet, udvikling og uddannelse.

Lyder det spændende? …

så send os din ansøgning. Vi glæder os til tale med dig om en plads i personalegruppen. Der er ikke krav om bestemte faglige forudsætninger, og vi tager ligeså gerne imod en nyuddannet social- og sundhedsassistent som en erfaren.

Sengeafsnit 1 …
er ét ud af ti sengeafsnit på Hammel Neurocenter. Vi har 8 sengepladser, og vores tværfaglige kerneopgave er neurorehabilitering af mennesker med erhvervet hjerneskade. Som social- og sundhedsassistent har man både et tværfagligt fokus i teamsamarbejdet omkring hele tilrettelæggelsen af patientforløbet samt et monofagligt fokus i fht. varetagelse af patientens sygeplejemæssige behov.

Vi tilbyder …

et vel tilrettelagt introduktions- og oplæringsprogram (10-12 hele kursusdage, mentorordning, sidemandsoplæring omkring de afsnitsspecifikke forhold), og vi har etableret et refleksionsforum for de mest nyansatte, hvor man gennem ½-1 år har mulighed for at få sparring omkring de oplevelser, man har.

Vi vægter løbende kompetenceudvikling højt - for såvel nye som mere erfarne. 

Hammel Neurocenter …
er Vestdansk Center for den højt specialiserede neurorehabilitering af patienter med erhvervet hjerneskade. Vi beskæftiger næsten 600 medarbejdere i alt og har en stor forskningsenhed samt et vel fungerende uddannelsescenter.

Hospitalsenhed Midt …
omfatter Regionshospitalet Viborg, Regionshospitalet Silkeborg, Regionshospitalet Hammel Neurocenter, Regionshospitalet Skive samt neurorehabiliteringsafsnittet i Lemvig.
Disse matrikler danner tilsammen en hospitalsenhed, der har en stærk faglig profil og i kraft af specialernes kompleksitet og bredde er en af de bredest specialiserede hospitalsenheder i Jylland.

Du kan læse meget mere om Hammel Neurocenter og Hospitalsenhed Midt på www.hospitalsenhedmidt.dk

Om løn- og ansættelsesvilkår
Løn- og ansættelsesvilkår er i henhold til gældende overenskomst på området. Med henvisning til Lov om indhentelse af børneattest i forbindelse med ansættelse af personale m.v., vil der blive indhentet børneattest i forbindelse med eventuel ansættelse. Ansættelsen sker ved Region Midtjylland med tjeneste indtil videre ved Hospitalsenhed Midt, Regionshospitalet Hammel Neurocenter.

Yderligere oplysninger
Yderligere oplysninger om stillingerne kan fås ved henvendelse til oversygeplejerske Birgit Haahr, på tlf. 78419280 / 61142498 eller mail, birgit.haahr@midt.rm.dk 

Din ansøgning
Din ansøgning indeholdende autorisationsID, oplysninger om uddannelse og hidtidig erfaring skal være os i hænde elektronisk senest fredag den 13. oktober 2023.

Ansættelsessamtaler finder sted snarest derefter.

Stillingen er som udgangspunkt en fuldtidsstilling.

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret.

INFORMATIONER OM STILLINGEN:

- Arbejdspladsen ligger i:

Favrskov Kommune

-Virksomheden tilbyder:

Fastansættelse: fuldtid

-Arbejdsgiver:

Region Midtjylland, Voldbyvej 15, 8450 Hammel

-Ansøgning:

Ansøgningsfrist: 13-10-2023; - ansøgningsfristen er overskredet

Se mere her: https://job.jobnet.dk/CV/FindWork/Details/5913049

Denne artikel er skrevet af Emilie Bjergegaard og data er automatisk hentet fra eksterne kilder, herunder JobNet.
Kilde: JobNet