Social- og sundhedsassistent til Neurorehabilitering Midt i Hammel, Specialområde Hjerneskade

Profilbillede
dato

BEMÆRK: Ansøgningsfristen er overskredet

Ønsker du et job, hvor du har tid til at udføre dit arbejde i tæt samarbejde med borgeren?

Synes du, at voksne med erhvervet hjerneskade og komplekse borgerforløb er spændende? 

Kan du bidrage med sundhedsfaglig viden?

Vi søger en social- og sundhedsassistent til Neurorehabilitering Midt, Tagdækkervej 10 i Hammel.

 

Vi tilbyder:

 • Et afvekslende job, hvor der er tid til rehabilitering
 • Et job med spændende udfordringer, hvor du får brugt en bred vifte af dine faglige kompetencer
 • Stor indflydelse på planlægning af egne opgaver og mulighed for at følge op på dem
 • Et højt tværfagligt miljø, hvor du vil indgå i det tværfaglige samarbejde med dygtige kollegaer, hvor sparring og refleksion prioriteres
 • Uddannelse i neuropædagogik
 • Løbende supervision og faglig vejledning

Vi søger dig, som:

 • Har et godt sundhedsfagligt fundament og en faglig stolthed over de opgaver, du udfører
 • Kan se vigtigheden af at hjælpe mennesker med erhvervet hjerneskade videre og se mennesket bag de udfordringer, som borgeren har
 • Har lyst til at arbejde rehabiliterende og derved være med til at skabe rammer for, at borgeren forsat kan udvikle sig
 • Kan skabe ro og overblik i komplekse borgerforløb
 • Har erfaring med neurologi (en fordel, men ikke et krav)

 

Som person skal du være god til at skabe overblik og være i stand til at strukturere og prioritere arbejdsopgaverne. Du skal have lyst til og flair for skriftlig dokumentation. Samtidig skal du have lyst til at bidrage positivt til afdelingens udvikling, samt medvirke til at sikre og udvikle den sundsfaglige kvalitet.

Har du ikke alle disse forudsætninger, så byd ind med det, du kan, og vi kan lære dig resten.

Løn- og ansættelsesforhold efter gældende overenskomst

Vi søger en social- og sundhedsassistent på 37 timer i fast rul med skiftende vagter (ca. 6 aftenvagter på 6 ugers rul og arbejde hver 3. weekend). 

 

Ansøgningsfrist senest 15. maj 2024

Stillingen skal søges online via regionens hjemmeside: www.rm.dk/job. Gå ind under stillingsopslaget og følg link til ansøgningsformular. Der ønskes medsendt uddannelsesbevis samt relevante referencer. 

Vi holder ansættelsessamtaler den 21. maj 2024 og ønsker opstart senest 1. juli 2024. 

 

Om Neurorehabilitering Midt

Neurorehabilitering Midt (NRM) er et midlertidigt rehabiliteringstilbud til borgere med moderat til svær hjerneskade i Region Midtjylland. Afdelingen yder specialiseret rehabilitering med det formål, at rehabilitere borgere til et selvstændigt og meningsfyldt liv. 

Med udgangspunkt i handleplanen og borgernes egne ønsker, konkretiserer vi indsatsen i en individuel plan. 

Vi er en afdeling, hvor der er tid til at arbejde med udvikling af borgerne. Personalegruppen er engageret og arbejder meget tværfagligt. Vi har i NRM fokus på medindflydelse ift. beslutninger, udvikling og opgaverne. Vi arbejder på at opretholde et højt fagligt niveau, og vi er nysgerrige og reflekterer løbende over vores praksis.

Dine kommende kollegaer er tværfagligt sammensat af sundhedsfaglige, pædagoger, neuropsykolog, logopæder og fysio- og ergoterapeuter. Alle bliver oplært i og arbejder ud fra et neuropædagogisk grundlag. Stillingen kræver, at du har lyst til at indgå i det tværfaglige samarbejde og støtter op omkring den tværfaglige træning.

Neurorehabilitering Midt er en del af Specialområde Hjerneskade under Socialområdet i Region Midtjylland. Specialområde Hjerneskade består af otte døgntilbud og to dagtilbud i Østjylland. Målgruppen er personer over 18 år med erhvervet hjerneskade og/eller varig fysisk funktionsnedsættelse.

 

For mere information, kan du kontakte viceområdechef Anja Baker på tlf. 21390584 eller på mail: anja.baker@social.rm.dk. Du kan læse mere om Specialområde Hjerneskade på www.soh.rm.dk, samt om Neurorehabilitering Midt på https://www.soh.rm.dk/afdelinger/tagdakkervej_NRM/Neurorehabilitering_Midt/

 

Stillingen er som udgangspunkt en fuldtidsstilling.

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret.

 

INFORMATIONER OM STILLINGEN:

- Arbejdspladsen ligger i:

Favrskov Kommune

-Virksomheden tilbyder:

Fastansættelse: fuldtid

-Arbejdsgiver:

Region Midtjylland, Tagdækkervej 10, 8450 Hammel

-Ansøgning:

Ansøgningsfrist: 15-05-2024; - ansøgningsfristen er overskredet

Se mere her: https://job.jobnet.dk/CV/FindWork/Details/6032131

Denne artikel er skrevet af Emilie Bjergegaard og data er automatisk hentet fra eksterne kilder, herunder JobNet.
Kilde: JobNet