Storegade i Hinnerup gennemgår omfattende forvandling med nye cykelstier og parkeringspladser fra august til november 2024

Foto: Favrskov kommune.
dato

Ombygningen af Storegade i Hinnerup vil bringe en betydelig forandring til både trafik og bybillede fra august til november 2024.

Storegade i Hinnerup skal igennem en omfattende ombygning, der strækker sig fra august til november 2024. Ombygningen vil resultere i bredere cykelstier, forbedrede parkeringsmuligheder og mere grønt i bybilledet. Projektet vil blive udført i tre etaper for at minimere generne for beboere og trafikanter.

I løbet af ombygningsperioden vil trafikken i Storegade blive påvirket betydeligt. For nuværende indebærer udfordringerne i Storegade en smal cykelsti og uklare parkeringsmuligheder, hvilket denne ombygning skal rette op på.

Der er planlagt en række tiltag under ombygningen, herunder udvidelse og asfaltering af cykelstierne. Antallet af parkeringspladser vil blive øget til 12 tydeligt markerede båse, og antallet af krydsningsovergange vil blive reduceret for at forbedre trafikflowet. Ensretningen på en del af Storegade vil blive ophævet, lysmasterne vil blive udskiftet, og der vil blive etableret lukkede vandrender.

Ombygningen er delt op i tre etaper: Første etape dækker strækningen fra Ådalsvej til Østergade, som vil være spærret for kørende trafik. Anden etape dækker strækningen langs torvet ved SuperBrugsen, og tredje etape dækker strækningen ned mod Pakhusvej.

For at afhjælpe parkeringsproblemer introduceres tidsbegrænset parkering på Storegade med 30 minutters varighed, og der vil være fire parkeringsarealer med en tidsbegrænsning på 3 timer i dagtimerne.

Klimaforanstaltninger er også en del af ombygningsprojektet, hvor eksisterende brosten genbruges og en forventning om flere cyklister. Byggearbejdet starter i begyndelsen af august 2024 og forventes afsluttet midt i november 2024.

https://favrskov.dk/nyheder/nu-gaar-ombygningen-af-storegade-i-gang

Kilde: Favrskov Kommune