En erfaren Social og sundhedsassistent søges til et 6 måneders vikariat til vores stærke tværfaglige fællesskab på kognitiv klinik, Hammel Neurocenter

Profilbillede
dato

BEMÆRK: Ansøgningsfristen er overskredet

Banker dit hjerte for neurorehabilitering, og vil du være en del af et stærkt kollegialt fællesskab?

Da vi på Sengeafsnit 3 har to af vores gode kolleger, ”midlertidige ude af drift”, søger vi en social og sundhedsassistent til et 6 måneders vikariat, som er ledigt pr. 1. Januar 2024, eller efter aftale.  Der er mulighed for ansættelse på 37 timer/uge i blandede vagter.

Den øvrige sygeplejegruppe består af særdeles kompetente og erfarne kollegaer, så der er god sparring at hente i hverdagen. Vores specialeansvarlige sygeplejersker vil introducere til afdelingens speciale.

Om neurosygepleje på Sengeafsnit 3:

Neurosygeplejen har særligt fokus på relationsarbejde, forebyggelse og behandling af komplikationer relateret til hjerneskaden. I den daglige neurorehabiliterende sygepleje er fokus på at øge patientens evne til at engagere sig i og udføre almindelige dagligdags aktiviteter, med henblik på optimering af funktionsevne og livskvalitet. Dette foregår i tæt samarbejde med patient og pårørende. Neuropsykologien og neuropædagogikken har en særlig rolle i rehabiliteringen, da kognitive forstyrrelser med konfusion og ind i mellem agitation i forskellige grader, ofte præger særligt den tidlige del af patientforløbet på Sengeafsnit 3.

Kan du sætte flueben ved:

  • erfaring inden for neurorehabilitering
  • er en god kollega – for et godt arbejdsmiljø er noget af det vigtigste for os
  • er kreativ og iderig, når det gælder at nytænke den sygeplejefaglige tilgang til patientens 
    komplekse fysiske og kognitive problemstillinger
  • er fagligt velfunderet og kan byde ind i et tæt tværfagligt teamarbejde omkring den enkelte patient
  • trives på en dynamisk arbejdsplads hvor dagene er forskellige
  • har mod på at arbejde med mennesker med forskellige kognitive udfordringer, herunder konfusion og indimellem agiteret adfærd 
  • kan indgå i samarbejde med kriseramte pårørende.

Om teamarbejde på Sengeafsnit 3:

Vi arbejder tværfagligt og på et højt fagligt niveau. Krumtappen på afsnittet er vores tværfaglige teamsamarbejde, hvor fagligheder arbejder sammen for at give patienten og de pårørende det bedst mulige rehabiliteringstilbud. Vi er et afsnit med mange kollegaer, der har været her i mange år, så der er altid rum til sparring ved uformelle møder, og et godt råd fra en kollega.

Du bliver en del af et dygtigt og dedikeret team, der tværfagligt arbejder systematisk og målrettet med højtspecialiceret neurorehabilitering af patienter med erhvervet hjerneskade og dennes pårørende. Det primære team består af sygeplejersker, fysioterapeuter, ergoterapeuter, social- og sundhedsassistenter samt behandlingsansvarlige læge. Teamet suppleres med tale­pædagoger, neuropsykologer, socialrådgivere og diætist.

Organisatorisk:

Vi har 10 sengepladser og et normeret fremmøde på 8-9 sygeplejefagligt personale i dagvagt, 6 i aftenvagt og 2-3 i nattevagt. Der er ergo- og fysioterapeuter i dagvagt og aftenvagt. Vi arbejder i skiftende vagter hvor du skal påregne at arbejde ca. 5 weekender ud af 12. Der er også mulighed for at vælge 12 timers vagter i weekender. Du skal regne med ca. 9-11 vagter over 6 uger i enten aftenvagter eller nattevagter. Vi bruger systemet MinTid til vagtplanlægning, En af vores sygeplejekolleger laver arbejdsplanen, og gør alt hvad hun kan for at imødekomme dine ønsker.

Om Regionshospitalet Hammel Neurocenter:

Vestdansk Center for den højtspecialiserede neurorehabilitering af patienter med erhvervet hjerneskadede. Vi rehabilitere svært hjerneskadede patienter fra hele Vestdanmark.

Om Hospitalsenhed Midt

Hospitalsenhed Midt omfatter Regionshospitalet Viborg, Regionshospitalet Silkeborg, Regionshospitalet Hammel Neurocenter og Regionshospitalet Skive og har ca. 4.400 ansatte samt et budget på ca. 2,4 mia. kr. årligt. Se nærmere om Hospitalsenhed Midt på www.hospitalsenhedmidt.dk

Om løn- og ansættelsesvilkår
Løn- og ansættelsesvilkår er i henhold til gældende overenskomst på området.
Med henvisning til Lov om indhentelse af børneattest i forbindelse med ansættelse af personale m.v., vil der blive indhentet børneattest i forbindelse med eventuel ansættelse.
Ansættelsen sker  ved Region Midtjylland med tjeneste indtil videre ved Hospitalsenhed Midt, Regionshospitalet Hammel Neurocenter sengeafsnit 3.

Yderligere oplysninger:

Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til oversygeplejerske Rikke Steentoft Munch på sengeafsnit 3, tlf. 78 41 92 60 / mob. 60156338. Du er også meget velkommen til at besøge os på afdelingen.

Din ansøgning skal indeholde autorisations ID, oplysninger om uddannelse og hidtidig erfaring.

Ansøgningsfrist d. 10/12-2023 -  Ansættelsessamtaler forventes afholdt løbende.

 

Stillingen er som udgangspunkt en fuldtidsstilling.

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret.

INFORMATIONER OM STILLINGEN:

- Arbejdspladsen ligger i:

Favrskov Kommune

-Virksomheden tilbyder:

-Arbejdsgiver:

Region Midtjylland, Voldbyvej 15, 8450 Hammel

-Ansøgning:

Ansøgningsfrist: 10-12-2023; - ansøgningsfristen er overskredet

Se mere her: https://job.jobnet.dk/CV/FindWork/Details/5949128

Denne artikel er skrevet af Emilie Bjergegaard og data er automatisk hentet fra eksterne kilder, herunder JobNet.
Kilde: JobNet