Region Midtjylland: Spændende sygeplejerskestilling i semi-akut afsnit

Profilbillede
dato

BEMÆRK: Ansøgningsfristen er overskredet


Har du lyst til at arbejde med højtspecialiseret neurorehabilitering og semiakut sygepleje S5 på Hammel Neurocenter? Så har vi en ledig stilling.

Som sygeplejerske på Sengeafsnit 5 bliver du en del af et dygtigt og dedikeret team, der arbejder tværfagligt, systematisk og målrettet med højtspecialiseret neurorehabilitering af patienter med erhvervet hjerneskade og semi-akut sygepleje. Det første ansættelsesår gennemgår du et grundigt og struktureret introduktionsforløb, så du kan søge både som nyuddannet og som erfaren sygeplejerske fra et andet område. Du får undervisningsdage i Sengeafsnit 5 samt introduktionskurser i uddannelsesafdelingen.  Du tildeles en mentor, som sammen med dig og den introduktionsansvarlige sygeplejerske tager ansvar for, at du bliver introduceret fyldestgørende til det spændende og brede speciale. Den første måned følges du med din mentor og tæller ikke med i normeringen.

Dine arbejdsopgaver i afdelingen er bl.a.:
•    At planlægge og udføre sygepleje i komplekse forløb som ofte involverer flere diagnoser ud over hjerneskaden.
•    At planlægge og udføre grundig, individuel og patientcentreret sygepleje ud fra observationer, dataindsamling og evaluering gennem hele forløbet.
•    At arbejde med relationer, se mennesket bag hjerneskaden - finde frem til patientens ressourcer og motivation.
•    Efter oplæring at udføre akut og semiintensiv sygepleje, herunder vurdering ud fra ABCDE, monitorering, blodprøvetagning, anlæggelse af perifært venekateter, A-gas mm.
•    På sigt at varetage udgående Akutfunktion til de andre afsnit på Hammel Neurocenter.
•    At arbejde tæt tværfagligt sammen med andre faggrupper omkring patientens neurorehabilitering. 

 
I sygeplejen arbejder vi målrettet med Fundamentals of Care og Forståelsesrammen for neurorehabiliterende sygepleje, som er udviklet på Hammel Neurocenter, som grundlaget for den neurorehabiliterende sygepleje.
Specialet på Sengeafsnit 5 tager udgangspunkt i den tidlige neurorehabilitering. Patienterne kommer direkte fra intensiv afdeling, er afvænnet fra respirator men har stadig brug for monitorering, CPAP og støtte til bedre lungefunktion. Nogle patienter følger vi helt til udskrivelsen til neurorehabilitering i kommunen. Rehabiliterende aktiviteter er en del af hele døgnet, hvor fokus er på individuelle aktiviteter og restitutionsperioder.
Som hovedregel er første fokus at afvænne patienten fra trakealtube, så rehabiliteringen kan fortsætte på en afdeling uden respiratorisk overvågning.


Vi lægger vægt på at du: 
•    Har lyst til at lære specialet at kende 
•    Har lyst til at arbejde tværfagligt i dagligdagen
•    Kan se dig selv arbejde med en patientkategori der er svækket, især i forhold til vågenhed og kommunikation
•    Vil lære at indgå i et samarbejde med pårørende i krise
•    Bidrager til et godt arbejdsmiljø
•    har lyst til at arbejde med akut sygepleje 


Stillingerne er som udgangspunkt på 37 timer pr. uge med blandede vagter eller mulighed for primært to vagttyper (dag-nat eller dag-aften) og gennemsnitlig weekendvagt hver 2.6 uge. Mindre timetal og/eller fast aften- eller nattevagt kan evt. aftales. Vi arbejder ud fra ønskeplaner, så man har stor indflydelse på, hvornår man arbejder og hvornår man har weekendvagter.

Om vores semi-intensive Sengeafsnit 5
Den typiske patient kommer direkte fra det intensive forløb, og vi har fokus på højtspecialiseret neurorehabilitering fra første dag. De fleste patienter på afsnittet har dysfagi og derfor cuffede trakealtuber, med behov for døgnmonitorering. Patientgruppen rummer komplekse fysiske og kognitive problemstillinger, og kræver derfor ofte en høj grad af kreativitet, i forhold til at bruge din sygeplejefaglige viden og tilgang i patientens neurorehabilitering. Indlæggelsestiden er mellem 14 dage – 6 måneder. Vi har 7 sengepladser og god normering i alle vagter.

Regionshospitalet Hammel Neurocenter er Vestdansk Center for højtspecialiseret neurorehabilitering af patienter med erhvervet hjerneskadede. Det betyder, at vi besidder den højeste ekspertise indenfor neurorehabilitering og modtager svært hjerneskadede patienter fra hele Vestdanmark, dvs. Jylland og Fyn. Neurorehabilitering er et fagområde, hvor der hele tiden kommer ny viden. Det betyder, at der på Hammel Neurocenter, der er et forskningshospital, er store muligheder for faglig og personlig udvikling, hvilket også tilskyndes på klinikken bl.a. gennem tildeling af ansvar for fokusområder og høj grad af medindflydelse. Neurorehabiliteringen er organiseret fire højtspecialiserede klinikker med tilknyttet ambulatorium: Klinik for tidlig neurorehabilitering, Sensomotorisk klinik, Kognitiv klinik og Klinik for børn og unge. 


Regionshospitalet Hammel Neurocenter har 84 sengepladser og behandler årligt ca. 700 patienter. Der er ca. 520 ansatte, heraf 250 sygeplejepersonale, 60 fysioterapeuter og 60 ergoterapeuter.

Om løn- og ansættelsesvilkår
Løn- og ansættelsesvilkår er i henhold til gældende overenskomst på området. Med henvisning til ”lov om indhentelse af børneattest i forbindelse med ansættelse af personale", vil der blive indhentet børneattest i forbindelse med eventuel ansættelse. Ansættelse sker ved Region Midtjylland med tjeneste indtil videre ved Hospitalsenhed Midt, Regionshospitalet Hammel Neurocenter.

 

Yderligere oplysninger
Har du lyst at høre mere, eller at komme og besøge afsnittet til en uforpligtende samtale, kontakt da oversygeplejerske Marianne Brink Schmidt, tlf. 7841 9309 eller mobil: 5136 3597. Mailadresse: manscm@rm.dk
Marianne kan også formidle kontakt til en sygeplejerske fra afdelingen, hvis du har spørgsmål til dem, og der er mulighed for en uforpligtende følgedag.

Din ansøgning
Din ansøgning og CV vedlagt kopi af eksamensbevis og autorisationsID skal sendes elektronisk og være os i hænde senest 30. september  2023. Der afholdes samtaler løbende. Stillingen er ledig pr. 1. oktober, men senere tiltrædelse kan selvfølgelig aftales.
 

 


Stillingen er som udgangspunkt en fuldtidsstilling.

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret.

INFORMATIONER OM STILLINGEN:

- Arbejdspladsen ligger i:

Favrskov Kommune

-Virksomheden tilbyder:

Fastansættelse: fuldtid

-Arbejdsgiver:

Region Midtjylland, Voldbyvej 15, 8450 Hammel

-Ansøgning:

Ansøgningsfrist: 30-09-2023; - ansøgningsfristen er overskredet

Ved skriftlig henvendelse: https://midtjob.dk/ad/spaendende-sygeplejerskestilling-i-semi-akut-afsnit/hxj0on/da

Se mere her: https://job.jobnet.dk/CV/FindWork/Details/5910234

Denne artikel er skrevet af Emilie Bjergegaard og data er automatisk hentet fra eksterne kilder, herunder JobNet.
Kilde: JobNet